Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia

GośćPODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA 

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok przedmiotów specjalnościowych - elementy psychologii rozwojowej, najczęściej występujące odchylenia w narządzie ruchu w wieku rozwojowym - etiologia, skutki i leczenie, teoria wychowania fizycznego i antropomotoryka, biomechanika, anatomia funkcjonalna, fizjologia wysiłku fizycznego, gimnastyka, pływanie z elementami ratownictwa, gry i zabawy ruchowe, taniec, metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rozwój fizyczny, sprawność i wydolność dzieci i młodzieży, sposoby diagnozowania stanu zdrowia, sprawność fizyczna i ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, gry sportowe - piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna;
 • blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w programie nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 2 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • rozpoczęcie studiów - październik 2018;
 • czesne za studia - 2 950 zł za całość (płatne w ratach);

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • do 31.08.2018 - gwarancja przyjęcia, upust w czesnym  
 • od 1.09.2018 - do wyczerpania miejsc

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 5. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 950 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskieW związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami słuchaczy istnieje możliwość równoległego studiowania dwóch pokrewnych specjalności (wychowania fizycznego z elementami tańca oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z promocją zdrowia)
przy promocyjnej wysokości czesnego.
Szczegóły pod numerem tel. 61 428 26 27.

Partnerzy uczelni