Edukacja dla bezpieczeństwa

Gość PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, podstawy zarządzania kryzysowego, system obronności i organizacji sił zbrojnych RP, zagrożenia czasu pokoju i wojny, podstawy ochrony ludności i obrony cywilnej, psychologia stresu i sytuacji kryzysowych, promieniowanie jądrowe i substancje toksyczne, prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem, ostrzeganie ludności o zagrożeniach oraz sposoby alarmowania, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa";
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 2 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • rozpoczęcie studiów - październik 2018;
 • czesne za studia - 2 800 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno;

 ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • do 31.08.2018 - gwarancja przyjęcia, upust w czesnym  
 • od 1.09.2018 - do wyczerpania miejsc

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. kserokopia dowodu osobistego.
 4. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 5. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl

 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 800 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie


 

Partnerzy uczelni