Edukacja dla bezpieczeństwa

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, podstawy zarządzania kryzysowego, system obronności i organizacji sił zbrojnych RP, zagrożenia czasu pokoju i wojny, podstawy ochrony ludności i obrony cywilnej, psychologia stresu i sytuacji kryzysowych, promieniowanie jądrowe i substancje toksyczne, prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem, ostrzeganie ludności o zagrożeniach oraz sposoby alarmowania, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa";
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe TYLKO 1 ZJAZD W MIESIĄCU (SB/ND);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy - UPRAWNIENIA JUŻ OD CZERWCA 2020 ;
 • czesne za studia - 3 300 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

 ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


 

KONTAKT

 

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

 

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

  


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

 

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 300 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie