Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

GośćPODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI -  zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2009 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 2 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • rozpoczęcie studiów - październik 2018;
 • czesne za studia - 2 800 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno;

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • do 31.08.2018 - gwarancja przyjęcia, upust w czesnym  
 • od 1.09.2018 - do wyczerpania miejsc

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych

mgr Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 800 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie


Partnerzy uczelni