Zarządzanie w administracji publicznej

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów będą mogli podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w jednostkach administracji samorządowej, a także w organizacjach działających niekomercyjnie (np. fundacje, stowarzyszenia).

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: kierowanie zespołem, motywowanie i systemy motywacyjne, systemy oceny pracowników, zarządzanie konfliktami w organizacji, podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie wiedzą, obsługa klienta, programy UE, komunikacja interpersonalna, prawo samorządowe, zarządzanie wizerunkiem organizacji non-profit, marketing.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 2 semestry (nowe kwalifikacje już od sierpnia 2014);
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 2 950 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła;

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

 tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 950 zł za całość

 

 

<<specjalności menedżerskie