Dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Gość


Nasze ośrodki

Dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


  

Doświadczenie zawodowe: 

Pedagog – praktyk z doświadczeniem w instytucjach resortu oświaty, pracy i polityki społecznej, szkolnictwa wyższego. Miała okazję pracować z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w charakterze: pedagoga szkolnego, nauczyciela, wychowawcy w placówce, terapeuty, trenera i wykładowcy. Dotychczasowa droga zawodowa umożliwiła więc szerokie spojrzenie na człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Nadal prowadzi praktyczną działalność pedagogiczną z młodzieżą defaworyzowaną, ze środowisk marginalizowanych. Wspomaga osoby z różnorodnymi problemami i trudnościami, ale także tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał. Kierownik jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Koordynator licznych programów profilaktycznych oraz akcji charytatywnych. Członek Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, a także Towarzystwa Historii Edukacji. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium.

Przedmioty wykładane w GSW Milenium
• podstawowe zagadnienia profilaktyki społecznej
• profilaktyka uzależnień
• programy i projekty profilaktyczne
• dziedziny i metody profilaktyki społecznej
• zagrożenia i patologie społeczne
• warsztat pracy z grupą

 

Dziewięć pytań do...

Z czym kojarzy się Pani słowo "Gniezno"?
Po pierwsze z pracą, w której się spełniam i którą bardzo lubię. Po drugie z miejscem, gdzie przyjeżdżam z rodziną spędzić czas w kinie, w muzeum, spacerując ulicami. Po trzecie z historią Polski, która mnie pasjonuje. Gniezno kojarzy mi się więc zawsze bardzo przyjemnie.

Pani maksyma życiowa?
”Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie!” (Mat. 7, 12).

Jacy studenci najdłużej pozostają w pamięci?
Aktywni, zadający pytania, niekoniecznie najlepsi, ale przede wszystkim traktujący poważnie studiowanie – zwłaszcza pedagogikiUśmiech.

Ulubione zajęcia poza pracą dydaktyczno-naukową?
Kiedy mam wolną tylko chwilę czytam książki o haftach ludowych lub sama haftuję. Gdy zdarzy się wolny cały dzień uwielbiam odwiedzać muzea, skanseny, wystawy, zwłaszcza etnograficzne.

Co Pani najbardziej ceni u przyjaciół?
Lojalność i bezinteresowność.


Proszę dokończyć zdania:

Gdybym nie była wykładowcą to zajmowałabym się...
na pewno byłaby to praca, w której miałabym kontakt z ludźmi.

Najbardziej cenię w sobie...
odpowiedzialność, sumienność, aktywność.

Moją największą słabością jest...
uwielbienie dla snu... Gdy tylko mogę sobie na to pozwolić, to jestem śpiochem Uśmiech.

Najbardziej lubię spędzać czas...
podróżując z rodziną przez Polskę, koniecznie z przyczepą kempingową.