Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

GośćPODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Wg najnowszej klasyfikacji chorób psychicznych DSM-5 i medycznej grupa zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmuje swym obszarem zaburzenia, które wcześniej funkcjonowały jako oddzielne jednostki. Są to zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju bliżej nieokreślone oraz dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.

Nazwa spektrum autyzmu uznawana jest również w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia.

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim)

PLAN NAUCZANIA - obejmuje m. in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym -psychologia kliniczna, psychiatria dzieci i młodzieży, elementy neurologii wieku rozwojowego, autyzm dziecięcy, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, biomedyczne koncepcje oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu, sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej;
 • dydaktyka specjalna - metody oddziaływań opierające się na koncepcjach zaburzeń sensorycznych, metody oddziaływań ukierunkowanych na terapię kontaktu i więzi, metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • praktyki - 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania -2 semestry;
 • forma zjazdów- zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • rozpoczęcie studiów - październik 2018;
 • czesne za studia - 2 900 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno;

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • do 31.08.2018 - gwarancja przyjęcia, upust w czesnym  
 • od 1.09.2018 - do wyczerpania miejsc

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
 5. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

 

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

 Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

 tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

 podyplomowe@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 900 zł za całość

 

 

Partnerzy uczelni