DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING - NOWOŚĆ

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA

DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM NOWOŚĆ


ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów nabędą wiedzę i umiejętności, które będą potrafili wykorzystać w pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 2 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3100 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce -  Piła;

 ZAKWATEROWANIE

      Piła:

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3100 zł za całość