Gość2018
MARZEC  
 • W poniedziałek 12 marca 2018 r. około 120 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu wysłuchało wykładu otwartego, który wygłosił dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Zarządzanie czasem wolnym”.

  Tradycyjnie, przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przeprowadził rozmowę z uczniami zespołu szkół, w trakcie której przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019.
  Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu - Panu dyrektorowi Jarosławowi Berendtowi, Panu wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Zbigniewowi Smolińskiemu oraz Pani wicedyrektor ds. wychowawczych Agnieszce Nowak - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • W środę 7 marca 2018 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego dr Anny Bęczkowskiej – doświadczonej wykładowczyni Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Komunikacja interpersonalna i negocjacje”. Przed wykładem dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół mgr Beacie Dobrochowskiej-Byczyńskiej - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • W dniach 1-2 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Miasta Historyczne 3.0. Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”, została zorganizowana pod patronatem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).  Wykładowca GSW Milenium dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt  uczestniczył w ww. konferencji oraz wziął udział w panelu MIASTO 24 GODZINY.
  program konferencji

 
LUTY  
 • W dniu 7 lutego 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch uczestniczył w spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosławem Gowinem oraz z Posłem na Sejm RP - Grzegorzem Piechowiakiem. Rozmowa dot. sytuacji niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce w kontekście Ustawy 2.0.

 
 • W środę 7 lutego 2018 r. odbył się kolejny wykład otwarty dla drugiej grupy klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Wykład na temat: „Znaczenie globalizacji, jako wielowymiarowego ekonomiczno-menedżerskiego zjawiska społecznego. Siła sieci społecznych” - wygłosił dr Peter Odrakiewicz, praktyk, nauczyciel akademicki  z wieloletnim stażem. Jak zawsze bardzo dziękujemy za współpracę Dyrekcji Liceum - Panu mgr. Cezaremu Szypulskiemu i Panu mgr. Maciejowi Patelskiemu.
  Galeria

 
 • We wtorek 6 lutego 2018 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego dr Anety Kokot - doświadczonej wykładowczyni Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Bullying w klasie szkolnej - o przemocy i powodach dla których boimy się reagować”. Po wykładzie przedstawiono uczniom informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół - Paniom mgr Róży Spychale i mgr Barbarze Krajniak-Vinke - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • Na zaproszenie Regionalnego Centrum Edukacyjnego w Bydgoszczy, dr Aneta Kokot reprezentująca Biuro Karier oraz Pracownię Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy GSW Milenium, przeprowadziła 2 lutego 2018 r., w Ciechocinku szkolenie dla kadry zarządzającej w środowisku oświatowym  w zakresie mobbingu w środowisku pracy. W ramach kilkugodzinnego spotkania w sposób twórczy przedstawiono proces i mechanizm powstawania przemocy w pracy, zakres jego przejawów oraz koszty jakie ponosi zarówno pracodawca jak i pracownik. Nie bez znaczenia stały się zagadnienia prewencji nieetycznych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zaproponowane treści spotkały się z entuzjazmem ze strony uczestników a ich doświadczenia własne stały się przyczynkiem do zmiany tej toksycznej sytuacji.
  Galeria
 
STYCZEŃ  
 • Z ogromną satysfakcją informujemy, że 31 stycznia 2018 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów otwartych dla klas maturalnych, prowadzonych przez wykładowców Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Wykład na temat: "Moda i trendy na rynku pracy"- wygłosiła dr Aneta Kokot, pedagog, doradca zawodowy z wieloletnim stażem. Po wykładzie dziekan WZ w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi opowiedział o uczelni i przedstawił uczniom ofertę naszych studiów. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Liceum Panu mgr. Cezaremu Szypulskiemu, a Panu mgr. Maciejowi Patelskiemu - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria
 
 • Informujemy, że dr Mykola Orlykovskyi opublikował kolejny artykuł naukowy w języku angielskim na temat: “Rolnictwo w Polsce i na Ukrainie – potencjał i dynamika zmian w produkcji” („Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of  Changes in Production”) w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego (Scientific Journal Warsaw University of Life - Sciences Problems of World Agriculture).
  Links:

  https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.108

  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_z4.pdf

 
 • Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina, Rektor GSW Milenium – dr Hubert Paluch wziął udział w Prezentacji projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” po konsultacjach społecznych. Podsumowanie konsultacyjnego etapu prac nad ustawą miało miejsce w dniu 22.01.2018 r. w Warszawie.
  Galeria

  Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl  oraz www.konstytucjadlanuaki.gov.pl
 
   
 • Wykładowcy GSW Milenium - dr Sylwia Jabłońska oraz dr Przemysław Frąckowiak - wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Zakład Pedagogiki Porównawczej oraz Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod tytułem Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej w dniach 17-18 stycznia 2018 roku. Dr Sylwia Jabłońska zaprezentowała wystąpienie na temat Edukacja a budowanie jakości życia w okresie średniej dorosłości. Studia przypadków, a dr Przemysław Frąckowiak: Socjalizacyjny stygmat i kapitał niedostosowania społecznego. Referaty zostaną wydrukowane w czasopiśmie Studia Edukacyjne oraz w tomie pokonferencyjnym.
  Galeria
 
   

 

Partnerzy uczelni