Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji

Gość


Nasze ośrodki


Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach: Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny. Absolwenci studiów są przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

Czego się nauczysz?

•   Podczas studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany projakościowo.

•   Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu zarządzania strategicznego, regulacji prawnych w zakresie jakości, dokumentacji systemu zarządzania jakością, kontroli jakości.

•   Poznasz techniki i narzędzia redukujące koszty złej jakości oraz ich zastosowanie w codziennym życiu organizacji.

•   Poznasz jak prawidłowo i skutecznie wdrażać i kontrolować systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – według standardów międzynarodowych.

•   Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Certyfikat Global Quality

->> Studia pod patronatem Jednostki Certyfikującej Global Quality

Studia objęte są patronatem Jednostki Certyfikującej GLOBAL QUALITY. Po ukończeniu II roku studiów będziesz miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego na audytora wewnętrznego, po zdaniu którego otrzymasz certyfikat. Egzamin odbędzie się w siedzibie Uczelni. Istnieje również możliwość przystąpienia po ukończeniu III roku studiów do egzaminu zewnętrznego na pełnomocnika ds. jakości.

>> Zobacz szczegółowy opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!