Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Absolutorium na Wydziale Zamiejscowym w Wągrowcu


Absolutorium na Wydziale Zamiejscowym w Wągrowcu
czwartek, 27 czerwca 2019, Rafał Wojtaszak

Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło

W poniedziałek 24 czerwca br. w Sali „Kryształowej” Hotelu „Pietrak” odbyło się uroczyste absolutorium absolwentów Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu.

Tradycyjnie uroczystość otworzył JM Rektor - Założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki. Przemówienie do Absolwentów wygłosił Dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu - dr Mikołaj Orlikowski.

Nagrody w postaci tarcz herbowych Milenium  wyróżniającym się pracownikom i studentom wręczył Kanclerz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium mgr Krzysztof Gawrecki. Spośród pracowników uczelni wyróżnieni zostali: dr Anna Bęczkowska - opiekun Koła Naukowego Baby Start w Wągrowcu,  dr Piotr Odrakiewicz - opiekun Koła Naukowego Milenium Management.

Wyróżnieni studenci to: Maria Grunwald, Iga Mańkowska, Anna Pieczek, Iwona Tyll, Kinga Wiśniewska, Martyna Muszyńska, Paulina Banasch, Tomasz Buchs.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mikołaj Orlikowski wręczył podziękowania i książki wyróżnionym studentom i członkom kół naukowych. Otrzymali je: Anna Pieczek, Kamila Januchowska, Kinga Wiśniewska, Tomasz Buchs, Paweł Przybylski, Karol Komasiński.

Swoje słowa do Absolwentów skierowali również zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wągrowieckiego - Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta Wągrowca – Jarosław Berendt, Wójt Gminy Wągrowiec - Przemysław Majchrzak.

Nagrody od Fundatorów otrzymali:

Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 za najwyższą średnią ocen na kierunku Zarządzanie   Pani Anna Pieczek;

Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego za najwyższą średnią ocen na kierunku Pedagogika - PaniAnna Bartkowiak;

Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego  za najlepszą pracę dyplomową -  Pani Paulina Banasch i Pan Adrian Stasiak;

Nagrodę Burmistrza Miasta Wągrowca za najlepszą pracę dyplomową - Pan Tomasz Buchs i Pan Michał Suchobiecki;

Nagrodę wójta Gminy Wągrowiec za najlepszą pracę dyplomową -  Pani Kinga Wiśniewska.

Dyplomy ukończenia studiów z rąk Jego Magnificencji Rektora - Założyciela Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium prof. nzw. dr. Lechosława Gawreckiego otrzymało 42 absolwentów studiów licencjackich kierunku Zarządzanie i Pedagogika, a także 24 absolwentów studiów podyplomowych specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.

Na zakończenie absolutorium, przed wspólnym odśpiewaniem Hymnu Akademickiego GAUDEAMUS, z uroczystym przemówieniem wystąpił Rektor-Założyciel GSW Milenium – prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki.

Zobacz tutaj galerię zdjęc z wydarzenia