Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Co warto studiować? Poznaj nowe specjalności w GSW Milenium


Co warto studiować? Poznaj nowe specjalności w GSW Milenium
czwartek, 4 lipca 2019, Rafał Wojtaszak

Pedagogika terapeutyczna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Administracja publiczna, Manager sportu czy Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem – to tylko niektóre z nowych propozycji, jakie będzie można studiować od października w Gnieźnie i Wągrowcu - w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium kształci studentów już ponad 15 lat na studiach licencjackich i magisterskich. Są to studia niestacjonarne (zaoczne). Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), co 2 tygodnie, umożliwiając łączenie studiowania np. z pracą zawodową.

W GSW Milenium można studiować PEDAGOGIKĘ i ZARZĄDZANIE na specjalnościach:

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Zostań nauczycielem w przedszkolu i klasach I-III (Studia w Gnieźnie) Czytaj więcej TUTAJ

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia I stopnia, 3-letnie (licencjackie)

Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią (Studia w Gnieźnie lub Wągrowcu)

Studia przygotowują do pracy z dziećmi oraz dorosłymi w zakresie kreatywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, z wykorzystaniem terapii przez sztukęCzytaj więcej

Pedagogika terapeutyczna (Studia w Gnieźnie lub Wągrowcu)

Studia przygotowują do pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością / dziećmi z trudnościami szkolnymi / dziećmi szczególnie uzdolnionymi / dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym itp. Czytaj więcej

Promocja zdrowia z dietetyką (Studia w Gnieźnie lub Wągrowcu)

Interesuje Cię zdrowy styl życia? Chcesz aktywnie pracować z drugim człowiekiem? Studia przygotowują specjalistów w zakresie promowania zdrowia, tworzenia programów profilaktycznych i prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz działalności szkoleniowej. Czytaj więcej

Studia II stopnia, 2-letnie (magisterskie)

Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną (Studia w Gnieźnie) – nabór po raz ostatni!

Z powodu zmian w ustawie, nabór na tą specjalność w całej Polsce odbędzie się po raz ostatni. Osoby, które w październiku 2019 roku nie podejmą nauki na studiach II stopnia na tej specjalności, w przyszłości nie będą mieli takiej możliwości. Od kolejnego roku akademickiego (2020/2021) tytuł magistra będzie można zdobyć wyłącznie poprzez 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna". Czytaj więcej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe (Studia w Gnieźnie)

Studia przygotowują do pracy jako nauczyciel  pedagog  w przedszkolach,  szkołach  i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego itd. Czytaj więcej

Resocjalizacja z prewencją kryminalną (Studia w Gnieźnie)

Studia przygotowują do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, Policji, służbach mundurowych, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka etc. Czytaj więcej

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia, 3-letnie (licencjackie)

Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (Studia w Gnieźnie)

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach administracji samorządowej, rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc). Czytaj więcej

Human Resources Manager: Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu (Studia w Gnieźnie lub Wągrowcu)

Studia przygotowują do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami. Czytaj więcej

Manager sportu (Studia w Wągrowcu)

Studia kształcą specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy m.in. w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji, w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe, klubach fitness, jednostkach odnowy biologicznej.. Czytaj więcej

Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Studia w Gnieźnie)

Specjalność kształci specjalistów zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmyStudent nauczy się korzystania w zarządzaniu z wiedzy prawniczej w kwestiach przekształceń kapitałowych, tworzenia umów handlowych, stosowania prawa podatkowego, administracyjnego i prawa pracy. Nauczy się interpretowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania firmy itp. Czytaj więcej

Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji (Studia w Gnieźnie)

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach: Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny. Studia pod patronatem Jednostki Certyfikującej Global Quality. Czytaj więcej

Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce (Studia w Gnieźnie lub Wągrowcu)

Zgłębisz wiedzę dotyczącą zarządzania związaną z funkcjonowaniem firm na rynku. Poznasz nowoczesne metody sprzedaży oraz tajniki handlu online. Zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego (key account manager), specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce. Czytaj więcej

Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej (Studia w Gnieźnie)

Stań się organizatorem i animatorem życia kulturalnego i turystycznego. Zostań kreatorem doświadczeń, przewodnikiem turystycznym, edukatorem obiektowym, organizatorem i pilotem wycieczek kulturowych i edukacyjnych. Studia przygotowują do pracy w organizacjach turystycznych, urzędach i jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za promocję kultury i turystyki, centrach kultury. Czytaj więcej

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (Studia w Wągrowcu)

Wybierając tę specjalność umiejętności studenta będą odpowiadały profilowi niemal 99% polskich firm, które zatrudniają ponad połowę pracujących ludzi w Polsce. Adresatem specjalności są osoby przedsiębiorcze, żądne sukcesów finansowych i organizacyjnych, nie unikające ryzyka w podejmowaniu decyzji i chcące prowadzić własną działalność gospodarczą. Czytaj więcej

Studia II stopnia, 2-letnie (magisterskie)

Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (Studia w Gnieźnie)

Podczas studiów nabędziesz zaawansowane kompetencje do pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach administracji samorządowej, rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc). Czytaj więcej

Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Studia w Gnieźnie)

Studia kształcą specjalistów zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy. Adresowane są do osób, które w przedsiębiorstwie lub własnej firmie chciałyby wykorzystywać wiedzę z zakresu aktualnych przepisów prawa – niezbędną do podejmowania właściwych decyzji w zarządzaniu. Czytaj więcej

Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji (Studia w Gnieźnie)

Studia dedykowane osobom zainteresowanym prawidłowym funkcjonowaniem organizacji, minimalizacją kosztów funkcjonowania oraz optymalizacją zachodzących w organizacji zdarzeń. Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością.

Student tej specjalności realizując część programu studiów pod patronatem zewnętrznej Jednostki Certyfikującej (Global Quality z siedzibą w Warszawie), będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Czytaj więcej

Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce (Studia w Gnieźnie)

Podczas studiów pogłębisz swoją wiedzę na temat stosowania nowoczesnych rozwiązań oraz technik sprzedażowych w pracy zawodowej, poznasz aktualne przepisy prawne oraz finansowe. Zgłębisz wiedzę na temat psychologii zachowań konsumentów oraz profesjonalnych prezentacji i promocji oferowanych produktów. Nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników. Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Nauczysz się jak prowadzić sprzedaż w Internecie i poruszać w cyfrowym świecie handlu. Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac (Studia w Gnieźnie)

Studia przygotowują do pracy w działach personalnych firm i instytucji oraz w działach kadr i płac. Czytaj więcej


CENA: Czesne za studia wynosi od 365 zł/m-c.

ZAPISZ SIĘ! www.rekrutacja.milenium.edu.pl

KONTAKT GNIEZNO: Dziekanat GSW Milenium, ul. Okulickiego 3A, Gniezno, tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22

KONTAKT WĄGROWIEC: Dziekanat Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium, ul. Kcyńska 48, Wągrowiec, tel. 67 255 21 16