Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Konferencja szkoleniowa - "Socjoterapia jako forma wspierania rozwoju rodziny"


Konferencja szkoleniowa - "Socjoterapia jako forma wspierania rozwoju rodziny"
wtorek, 23 lutego 2010, Leszek Łukasik

Dnia 23 stycznia br. odbyła się zorganizowana z inicjatywy GWSHM "Milenium" oraz Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie konferencja szkoleniowa  - "Socjoterapia jako forma wspierania rozwoju rodziny". Z doświadczeń miejskich świetlic socjoterapeutycznych w Gnieźnie.  
Tematyka spotkania dotyczyła wspomagającej roli socjoterapii w stosunku do rodziny z problemami, a także jej wpływów w działalności świetlic socjoterapeutycznych w srodowisku lokalnym.
Sobotnia konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, stworzyła szanse wymiany doświadczeń i poglądów osób zainteresowanych tematyką.