Gość


Kolejna publikacja wydana przez GSW Milenium


Kolejna publikacja wydana przez GSW Milenium
poniedziałek, 6 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

„Pedagogika społeczna wobec problemu wykluczenia społecznego. Diagnoza, fenomenologia, rozwiązania” pod redakcją Anny Knocińskiej, Przemysława Frąckowiaka i Sylwii Jabłońskiej to kolejna publikacja wydana przez GSW Milenium. Książka podzielona na trzy części skłania Czytelnika do zastanowienia się nad losem współczesnego człowieka, którego dotknął lub może dotknąć problem ekskluzji. 
„(…) teksty składające się na recenzowaną przeze mnie książkę stanowią o jej holistycznym podejściu czyniąc z niej przydatną dla teoretyków i praktyków pozycję. Komplikacja prac o charakterze teoretycznym i empirycznym z jednej strony pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z ważnymi pozycjami literaturowymi i uporządkowaniem dotychczasowej wiedzy z zakresu różnych aspektów społecznego wykluczenia, zaś z drugiej stwarza możliwość rozeznania w prowadzonych aktualnie badaniach stymulując do ich kontynuacji” – dr hab. Piotr Chomczyński.

Partnerzy uczelni