Gość


Kolejny artykuł wydany przez pracowników GSW Milenium


Kolejny artykuł wydany przez pracowników GSW Milenium
środa, 15 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Dziekan WZ w Wągrowcu GSW Milenium Mykola Orlykovskyi, dr. hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW w Warszawie, dr. hab. Lesia Zaburanna, prof. Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy oraz dr. hab. Natalia Poprozman z Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy wspólnie opublikowali kolejny naukowy artykuł pod tytułem: „Metodyczne aspekty tworzenie systemu wskaźników zapobiegania kryzysom jako podstawa do stabilizacji produkcji rolnej w oparciu o doświadczenie ukraińskie" (ang. "Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention as the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience"). Artykuł ukazał się w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (ang. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences Problems of World Agriculture).

Partnerzy uczelni