Aktualności

Gość


Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci 19 listopada 2017 r.


Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci 19 listopada 2017 r.
czwartek, 16 listopada 2017, Paweł Spachacz

 W naszej bibliotece znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat przemocy wobec dzieci. Poniżej zamieszczamy spis książek, do których warto sięgnąć:

1. Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka, Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2000.

2. O przemocy w wychowaniu: próba namysłu nad zjawiskiem karalności, pod red. Małgorzaty Bednarskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

3. Branson Brenda, Paula Silva, Powstrzymać przemoc domową: podręcznik dla doradców, duszpasterzy i terapeutów rodzinnych, Ustroń: Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego, 2007.

4. Brańka Zofia, Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów: teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie, T. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Text", 2006.

5. Brańka  Zofia, Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów: wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów, T. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Text", 2006.

6. Człowiek w obliczu prawa, pod red. nauk. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2008.

7. Dramat w czterech ścianach: pomoc, prewencja i informacja, red. Agnieszka Anna Horoszczak, Poznań: Wydawnictwo Kropka, 2008.

8. Dziecko jako ofiara przemocy, pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

9. Grabowiec Anna, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej, 2011.

10. Herzberger Sharon D., Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej, Warszawa: Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

11. Informacja o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w rodzinie, oprac. Grzegorz Wrona, Warszawa: Ośrodek Informacji Prawnej Grzegorz Wrona, 2013.

12. Jarosz Ewa, Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2008.

13. Kobes Paweł, Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji , 2011.

14. Lisowska Elżbieta, Przemoc wobec dzieci: rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005.

15. Marzec-Holka Krystyna, Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011.

16. Mazur Jadwiga, Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2002.

17. Penfold Rosalin B.,  Kochać zbyt mocno: (kapcie potwora) czyli o tym jak wygląda przemoc domowa, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza, 2007.

18. Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe, T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, pod red. Beaty Szluz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.

19. Przestępczość nieletnich: dziecko jako ofiara i sprawca przemocy, pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

20. Pyżalski Jacek, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

21. Razem przeciw przemocy, red. nauk. Irena Pospiszyl, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 1999.

22. Soriano  Andrés Przemoc wobec dzieci, Kraków: Wydawnictwo „eSPe", 2002.

23. Szpringer Monika, Laurman-Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej, Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym, Kielce: Wydawnictwo Stachurski, 2005.

24. Śniegulska Anna, Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.

25. Widera-Wysoczańska Agnieszka, Mechanizmy przemocy w rodzinie: z pokolenia na pokolenie, Warszawa: Difin, 2010.

26. Wybrane aspekty przemocy: diagnoza i profilaktyka, red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka,  Joanna Cichla, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2009.

27. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie: wybrane aspekty, pod red. Justyny Maciaszek, Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.

Partnerzy uczelni