Aktualności

Gość


Kolejne porozumienie o współpracy podpisane


Kolejne porozumienie o współpracy podpisane
środa, 10 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Dnia 10.01.2018 r. Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy zewnętrznych Pani Anna Sołtys-Stawowa zawarła porozumienie o współpracy pomiędzy GSW Milenium, a Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w myśl którego ustalono:

  1. możliwość odbywania praktyk studenckich (zarówno na kierunku pedagogika jak i zarządzanie),
  2. możliwość prowadzenia zajęć  dydaktycznych (i innych na miarę możliwości i potrzeby pacjentów) z dziećmi i młodzieżą  przez naszych studentów, w ramach wolontariatu studenckiego,
  3. organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo- kulturalnym,
  4. współpraca z Akademickim Biurem Karier.

Obydwie strony wyraziły nadzieję na owocną i długotrwałą współpracę.

Partnerzy uczelni