Aktualności

Gość


Bonifikata w czesnym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia GSW Milenium


Bonifikata w czesnym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia GSW Milenium
piątek, 6 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

Zarządzenie Kanclerza nr 2/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie bonifikaty w czesnym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia GSW Milenium.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia GSW Milenium, którzy do 9 lipca 2018 r. przy zapisie na studia drugiego stopnia złożą komplet dokumentów w dziekanacie WNS, otrzymają jednorazową bonifikatę w czesnym na studiach II stopnia w wysokości 300 zł. Zniżka ta zostanie odliczona od opłaty czesnego należnej uczelni w marcu 2019 roku.

Partnerzy uczelni