Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Druga tura naboru na szkolenie TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD


Druga tura naboru na szkolenie TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD
poniedziałek, 29 października 2018, Rafał Wojtaszak

Szanowni Państwo,

we wtorek 6 listopada odbędzie się kolejny warsztat "TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD"

Bardzo proszę o potwierdzenie czy nadal są Państwo zainteresowani udziałem.

Mamy też jeszcze kilka wolnych miejsc.

 

 

Termin i miejsce:

Wtorek 6 listopada 2018.

Godzina 9:00 – 17:00.

Siedziba Fundacji FIONA, ul. Mielżyńskiego 20G, Poznań.

Dojazd: tramwaje 3,4,8,17 – pl. Cyryla Ratajskiego.

 


Ważne informacje organizacyjne:

 

-w razie konieczności odwołania udziału w szkoleniu - bardzo proszę o informację - pozwoli to na udział osoby z listy rezerwowej

-w trakcie szkolenia jest przewidziana lunch, kawa, herbata i drobny poczęstunek w trakcie warsztatów

-otrzymacie Państwo materiały szkoleniowe

-dopuszczamy możliwość spóźnienia i wcześniejszego wyjścia ze szkolenia - jednak nie więcej niż 15 minut - do otrzymania zaświadczenia o udziale konieczny jest udział w całym warsztacie


Więcej o wydarzeniu:


Fundacja Aktywnych FURIA wraz z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM zapraszają na jednodniowy warsztat szkoleniowy przygotowujący do pełnienia funkcji asystenta studenta z ASD (spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera). Jest to warsztat testowy w ramach innowacyjnego projektu społecznego – po zakończeniu warsztat będzie poddany ewaluacji i ocenie uczestników.

Fundacja Aktywnych FURIA wraz z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM zapraszają na jednodniowy warsztat szkoleniowy przygotowujący do pełnienia funkcji asystenta studenta z ASD (spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera). Jest to warsztat testowy w ramach innowacyjnego projektu społecznego – po zakończeniu warsztat będzie poddany ewaluacji i ocenie uczestników.

 

 

Kim jest asystent studenta z ASD? Asystent osoby z ASD na uczelni ma pełnić rolę tłumacza / adwokata społecznego. Jest to rozwiązanie analogiczne do tłumacza wspierającego osobę niesłyszącą w kontakcie z otoczeniem nieposiadającym dostatecznych umiejętności i kompetencji. Asystent ma więc w założeniu wspierać studenta ze spektrum autyzmu w skutecznej komunikacji w środowisku akademickim tak, aby pomóc mu przezwyciężyć jego trudności społeczne. W założeniu zadaniem asystent jest: 

-Wsparcie studenta z ASD w komunikacji z pracownikami uczelni - zarówno  administracyjnymi (np. w dziekanacie), jak i dydaktycznymi (wykładowcami). 

-Sprawdzanie, czy student dopilnował poszczególnych kwestii związanych z procesem studiowania - wiąże się to z potencjalnym brakiem wiedzy studenta ze spektrum na temat konieczności załatwiania spraw administracyjnych lub jego nieumiejętnością zarządzania grafikiem zadań (chodzi np. o przypomnienie o konieczności zapisania się na zajęcia w systemie USOS czy dopilnowania wpisania przez prowadzących ocen). 

  

Co daje udział w szkoleniu? 

-Zupełnie nowe kompetencje i wiedzę z zakresu wspierania wysokofunkcjonujacych osób z ASD w tym z zespołem Aspergera. 

-Kompetencje do pracy w charakterze asystenta / tłumacza / adwokata społecznego osoby z ASD na uczelni. 

-Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi odbiorcami takich usług asystenckich. 

-Udział w innowacyjnej inicjatywie społecznej i udoskonalaniu warsztatu. 

-Zaświadczenie udziału w warsztacie testowym. 

 

W trakcie szkolenia zapewniamy:  

-Aktualną wiedzę o dorosłych osobach z ASD, ze szczególnym naciskiem na osoby wysokofunkcjonujące (wykład). 

-Warsztaty praktycznych umiejętności komunikacyjnych i dużą liczbę ćwiczeń.

-Kawę, herbatę i drobny poczęstunek w trakcie warsztatów.  

-Ewaluację i ocenę warsztatu po zakończeniu. 

 

Kogo zapraszamy:  

-Studentów różnych uczelni, orientujących się w  systemie akademickim, znających specyfikę konkretnej uczelni, jej podziału administracyjnego, zakresu zadań dziekanatów, stosowanych tytułów naukowych, form zajęć, działania systemu USOS czy zwyczajów panujących na uczelni. 

-Osoby konsekwentne i asertywne oraz zmotywowane wewnętrznie. 

-Osoby posiadające podstawową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 

Kontakt i zapisy: 

Krzysztof Osóbka 

tel. (0-61) 829 2243 

krzysztof.osobka@amu.edu.pl 

  

Organizatorzy: Warsztat zorganizowany w ramach innowacji społecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: „TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. 

Innowacja realizowana jest w ramach projektu: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

Celem projektu jest: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych.  

 

Fundacja Aktywnych FURIA 

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM w Poznaniu 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

 


Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.