Gość


Aktualności


Funkcjonowanie uczelni w okresie wakacyjnym
czwartek, 21 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, że od dnia 25.06.-31.08.2018 roku kwestura i rektorat czynna/y od 8:00-15:00.

GSW Milenium na 1 miejscu
środa, 20 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W ciągu trzech tygodni na boisku orlik na os. K. Wielkiego rozgrywana była Szkolno–Akademicka Liga Piłki Nożnej. Patronat nad Ligą objął Kanclerz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium mgr Krzysztof Gawrecki, który ufundował okazały puchar i pamiątkowe medale. Celem rozgrywek, oprócz typowej rywalizacji sportowej, była integracja międzyszkolna.
Do zmagań przystąpiły dwie lokalne uczelnie oraz cztery zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych. Jak pokazały wyniki poszczególnych spotkań ostatecznego zwycięzcę wyłoniła dopiero ostatnia runda rozgrywek, a przysłowiową wisienką na torcie był mecz pomiędzy studentami PWSZ i GSW Milenium wygrany przez tych drugich 4:2 I to właśnie ten mecz zadecydował o końcowym sukcesie gospodarzy całej ligi.
Wyniki i końcowa tabela. O końcowej klasyfikacji w drugiej kolejności decydował stosunek bramek.

Galeria

Bonifikata w czesnym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia GSW Milenium
piątek, 6 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak
WKU w GSW Milenium
poniedziałek, 18 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 16.06.2018 r. naszą uczelnię odwiedził mjr Sylwin Donart z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie. Celem wizyty było promowanie wojsk Obrony Terytorialnej. Major przedstawił  zasady, wymogi wstąpienia w szeregi wojsk oraz proces rekrutacji. Studenci dowiedzieli się także, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla Państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Okazuje się, iż  o przyjęcie do służby mogą się starać kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili wcześniej żadnej formy służby wojskowej, oraz rezerwiści. W tym roku planuje się przeszkolenie 450 ochotników. Oferta jest skierowana do polskich obywateli, niekaranych za przestępstwa umyślne, którzy mają wykształcenie minimum gimnazjalne i 18-55 lat. Dla ochotników na stanowiska podoficerskie i oficerskie górna granica wieku to 63 lata.
Galeria

Zmiana nazwy ulicy
wtorek, 6 lutego 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, że decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dniem 6 lutego 2018 roku nastapiła zmiana nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego w Gnieźnie na nazwę Leopolda Okulickiego.

Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie podpisane!
czwartek, 14 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

Z radością informujemy, iż zawarte zostało kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie. Ma ono na celu rozwój dwustronnej współpracy obejmującej m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz kulturalnych, ale także daje ono możliwość odbywania praktyk studenckich w Miejskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do aktywnego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MOK, ale również realizowania własnych pomysłów w zakresie niniejszej współpracy.
Osoba do kontaktu: Anna Sołtys-Stawowa
anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl

Schemat parkowania w okolicy GSW Milenium w Gnieźnie
środa, 27 września 2017, Natalia Jędrzejczak

 

 

 

Oferta pracy Żłobek i Przedszkole Razem Być
poniedziałek, 11 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

Oferta pracy dla Dyrektora, wychowawcy przedszkolnego i opiekunów.

Szczegóły tutaj

GSW Milenium na Uniwersytecie Warszawskim
piątek, 8 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu wczorajszym, tj. 7.06.2018 r. nasi wykładowcy: dr Aneta Kokot oraz dr Sylwia Jabłońska wraz ze studentkami, członkiniami Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”: Martą Pawłowską i Kariną Borzykowską uczestniczyły w spotkaniu na zaproszenie pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wizyty dokonano podsumowania wspólnie realizowanego międzynarodowego projektu DESIrE dotyczącego handlu ludźmi. Panie zwiedziły również kampus uniwersytecki, a także wzięły udział w wykładzie Pana profesora UW dra hab. Zbigniewa Lasocika oraz przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europe (OBWE) na temat praw człowieka i współczesnego kryzysu demokracji w krajach Europy.

Galeria

Egzamin końcowy 23 czerwca 2018 godz. 8.30
piątek, 8 czerwca 2018, Beata Borowiec

Egzamin końcowy 23 czerwca 2018 godz. 8.30

Partnerzy uczelni