Gość


Edukacja wczesnoszkolna


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają formalne uprawnienia do pracy w szkole w klasach I-III.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok przedmiotów specjalnościowych - elementy psychologii rozwojowej, elementy teorii wychowania i opieki, metodyka nauczania w klasach I-III, planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej, edukacja językowa, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza i ekologiczna, edukacja zdrowotna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i techniczna, diagnoza w edukacji dziecka, elementy logopedii;
 • blok przedmiotów uzupełniających - technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej, higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki- 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-20.00, sobota 9.00-17.30 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-13.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • rozpoczęcie studiów - wrzesień 2012;
 • czesne za studia - 2 850 zł za całość (płatne w ratach);

Zniżki (w tym promocje) do 15% dla absolwentów!
Promocja!
Przy zapisie do 15 czerwca 2012 roku słuchacz, dowolnej specjalnosci, otrzymuje 100 zł zniżki na czesne!

ZAKWATEROWANIE

 • Pokoje Gościnne Fantazja, ul. Lichowska 13 (pokoje 1,2,3,4-osobowe, cena za nocleg wynosi 30 zł), tel. 512 248 685, 515 348 199);
 • Hotel Olimp, ul. Kościerska 5 (cena z pokojój 1-osobowy wynosi od 60 do 110 zł, za pokój 2-osobowy - od 70 do 160 zł, za pokój 3-osobowy od 90 do 190 zł), tel. 52 397 36 29;
 • Hotel Turystyczny, ul. Myśliboja 5 (cena za pokojój 1-osobowy wynosi od 50 do 90 zł, za pokoje 2-osobowe - od 65 do 100 zł, za pokoje 3-osobowe - od 75 do 130 zł, za pokoje 5 i 6-osobowe - 200 zł), tel. 52 397 24 72;
 • Dom Gościnny Opus, ul. Morozowa 1 (cena za nocleg wynosi 40 zł), tel. 600 479 718;

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

od 1.03 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukoncznia studiów wyższych.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Chojnicach

mgr Marta Zielińska

Chojnice, ul. Dworcowa 1

tel./fax: 52 334 33 20

chojnice@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 850 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskieW związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami słuchaczy istnieje możliwość równoległego studiowania dwóch pokrewnych specjalności (edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne)
przy promocyjnej wysokości czesnego.

Koszt nauki w semetrze zamiast 1 900 zł wynosi jedyne 1 150 zł


Partnerzy uczelni