Logopedia

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

LOGOPEDIA

  

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej zgodne z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Związku Logopedów, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok medyczny - elementy foniatrii, elementy audiologii, wybrane zagadnienia ortodoncji, elementy neurologii, elementy psychiatrii, anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • blok pedagogiczno-psychologiczny - elementy psychologii rozwojowej, wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii, wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej;
 • blok lingwistyczny - lingwistyczne podstawy logopedii z elementami dialektologii, fonetyka - wybrane zagadnienia, kultura żywego słowa, emisja głosu;
 • blok metodyczny logopedii - wprowadzenie do logopedii, elementy surdologopedii, diagnostyka i terapia w stanach jąkania, podstawy neurologopedii, podstawy oligofrenologopedii, diagnoza i terapia dyslalii, zaburzenia pisania i czytania - diagnostyka i terapia, terapia zaburzeń komunikacyjnych w autyzmie, diagnoza i terapia palatolalii, komunikacja alternatywna i wspomagająca, metodyka i warsztat pracy logopedy;
 • praktyki - 100 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 4 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 4 000 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto:SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 5. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

 


KONTAKT

 

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

 

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

 

 

 


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

 

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

 

   

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 4 000 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie