Nowości w bibliotece

Gość


Nasze ośrodki


 

 

 

 GUY KAWASAKI,  PEG FITZPATRIC
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ. SZTUKA AUTOPROMOCJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYC

Z tą książką zadanie kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych stanie się znacznie łatwiejsze.
Autorzy pokazują w niej różne aspekty funkcjonowania w internecie, podpowiadają, co nalezy zrobić i czego nie robić
pod żadnym pozorem, a także tłumaczą, dlaczego pewne działania przynoszą  pozytywne albo negatywne skutki.   

                 

METODY BADAWCZE W ZARZĄDZANIU HUMANISTYCZNYM
RED. NAUK. MONIKA KOSTERA

Intencją autorów jest nie tylko ukazanie cech i zalet prezentowanych metod badawczych, ale i podzielenie się doświadczeniami
w ich wykorzystywaniu,co jest typowe dla podejścia humanistycznego.
Ksiązka omawia: metody jakościowe eksplorujące, jakościowe interpretacyjne, ilościowe i mieszane.

ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE
POD RED. BOGUSŁAWA NIERENBERGA, ROMANA BATKO, ŁUKASZA SUŁKOWSKIEGO

Wszystkie teksty zamieszczone w publikacji można uznać za oryginalne i wnoszące do nurtu humanistycznego myślenia o zarządzaniu nowe,
a czasami wręcz intrygujące wątki.
Całość doskonale odzwierciedla różnorodność myślenia, z jakim mamy do czynienia w obszarze humanistycznego zarządzania.

NATALIA POTOCZEK
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI ZORIENTOWANEJ PROCESOWO
Książka odwołuje się do współczesnej roli procesów personalnych w organizacji w perspektywie koncepcji BPM oraz podstaw ich kształtowania
w duchu koncepcji Human Resource Management. Zaproponowane modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi łączy doświadczenia
oraz potrzeby współczesnych organizacji, które dostrzegły konieczność procesowego przeorientowania.

ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI, DARIUSZ JEMIELNIAK, DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK
ZASADY ZARZĄDZANIA
Jest to książka wyjątkowa, w której Autorzy zrywają z dotychczasową tradycją pisania podręczników z zarządzania. Tradycyjne podejście
ewolucyjne jest tutaj zastąpione podejściem zasobowym. Taki sposób prezentacji problemów zarządzania uczy spojrzenia holistycznego,
przy którym łatwiej dostrzec wzajemne zależności prezentowanych koncepcji.