Opłaty na studiach magisterskich

Gość 

Wysokość opłat na studiach II stopnia dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy absolwentów GSW Milenium oraz absolwentów będących mieszkańcami powiatu gnieźnieńskiego i powiatów bezpośrednio z nimi sąsiadujących, którzy studia I stopnia ukończyli w innej uczelni)

Rok studiów

Tryb

Kierunki i specjalności

Czesne roczne
(płatne z góry)

Czesne roczne
(płatne w 2 ratach)

Czesne roczne
(płatne w 12 ratach)

niestacjonarny

Pedagogika wszystkie specjalności

4630 zł  

4800 zł
(rata 2400 zł) 

4980 zł
(rata 415 zł) 

Zarządzanie wszystkie specjalności

Rok studiów

 Tryb

 Kierunki i specjalności

Czesne roczne
(płatne z góry)

 Czesne roczne
(płatne w 2 ratach)

 Czesne roczne
(płatne w 9 ratach)

II   

niestacjonarny

Pedagogika wszystkie specjalności

3600 zł

3730 zł
(rata 1865 zł) 

3870 zł
(rata 430 zł) 

Zarządzanie wszystkie specjalności


Wysokość opłat na studiach II stopnia dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy absolwentów niebędących mieszkańcami powiatu gnieźnieńskiego i powiatów bezpośrednio z nimi sąsiadujących, którzy studia I stopnia ukończyli w innej uczelni)

Rok studiów

Tryb

Kierunki i specjalności

Czesne roczne
(płatne z góry)

Czesne roczne
(płatne w 2 ratach)

Czesne roczne
(płatne w 12 ratach)

niestacjonarny

 Pedagogika wszystkie specjalności 

5000 zł  

5200 zł
(rata 2600 zł) 

5400 zł
(rata 450 zł) 

Zarządzanie wszystkie specjalności

Rok studiów

 Tryb

 Kierunki i specjalności

Czesne roczne
(płatne z góry)

 Czesne roczne
(płatne w 2 ratach)

 Czesne roczne
(płatne w 9 ratach)

II   

niestacjonarny

Pedagogika wszystkie specjalności

3850 zł

4000 zł
(rata 2000 zł) 

4140 zł
(rata 460 zł) 

Zarządzanie wszystkie specjalności

 

Regulamin opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

 
Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader


Partnerzy uczelni