Słowo od rektora

Gość


Nasze ośrodki

Słowo od rektora


Drodzy Maturzyści, Absolwenci studiów licencjackich!

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2002 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy. Programy studiów projektowane są przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z pracowników naukowo – dydaktycznych, specjalistów i ekspertów poszczególnych branż, praktyków oraz partnerów zagranicznych.

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny. 

Bogaty zasób wiedzy praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych naszych absolwentów, doceniają pracodawcy krajowi jak i zagraniczni, z którymi uczelnia współpracuje prowadząc działalność naukową i organizując konsultacje społeczne w obszarze kreowania nowych programów kształcenia.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji z studentami, których podstawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami.

Zapraszam na intelektualną przygodę życia do Uczelni Milenium!


dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium
Rektor GSW Milenium

 

Szczegółowe informacje
Rektorat
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 102)
tel. 61 425 75 70 wew. 25fax 61 425 53 54

Funkcjonowanie rektoratu w roku akademickim:

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

 

Sobota podczas zjazdu WNS

8:00 – 16:00

 

Poniedziałek po zjeździe WNS

nieczynne 


Natalia Kempiak
Asystentka rektora
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 25

Partnerzy uczelni