Zarządzanie

Gość


Nasze ośrodkiDlaczego warto studiować zarządzanie w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Zarządzanie to kierunek, który uzyskał w naszej uczelni pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kontrolującej jakość kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Nieustannie przoduje w rankingach popularności. Prosta analiza ogłoszeń o pracy wskazuje na wciąż znaczące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Dla absolwentów zarządzania istnieją więc możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w szerokiej gamie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych… Absolwenci są jednak przygotowani również do kreowania nowych miejsc pracy poprzez własną działalność gospodarczą.


Warto studiować zarządzanie w GSW Milenium, ponieważ:

  • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w realne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych i międzynarodowych;
  • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości), eksperci na rynku inwestycji, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni;
  • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznych umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich zakresach ich funkcjonowania, ponieważ został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, administracyjnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
  • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach projektowych oraz zajęciach w formie e-learningu;
  • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

 dr Anna Knocińska
 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacji niekomercyjnych na rynku. 

Program studiów obejmuje przedmioty wspólne dla całego kierunku, w ramach których realizowane są zajęcia z zakresu m.in. nauk o organizacji i zarządzaniu, marketingu, psychologii oraz prawa. Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, w dużej mierze ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

Absolwenci kierunku zarządzanie w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

 

Specjalności na kierunku zarządzanie w Gnieźnie (studia licencjackie) 2018/2019:

zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

zarządzanie w administracji publicznej

zarządzanie zasobami ludzkimi

    wysokoc_czesnego2_400_02

 

Zapraszamy do odwiedzenia również naszej nowej witryny http://studia.milenium.edu.pl/

 

Szczegółowe informacje
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - kierunek pedagogika i kierunek zarządzanie
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 116)
tel. 793-065-954

 

Funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału  Nauk Społecznych w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas zjazdu
Wydziału Nauk Społecznych (kier. pedagogika i zarządzanie)
 
Podczas zjazdów innych wydziałów
Piątek 08.00-16.00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Agnieszka Leśniak
Kierownik Dziekanatu
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21,22
Kinga Frąckowiak
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22
Magdalena Wiechcińska
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22

Partnerzy uczelni