Biblioteka poleca

Gość


Nasze ośrodki


 TRENING KREATYWNOŚCI. JAK POBUDZIĆ TWÓRCZE MYŚLENIE,

Agnieszka Biela, Warszawa 2015.


Przeczytaj ten poradnik i zacznij od prostych ćwiczeń w codziennych sytuacjach! Nie czekaj, aż genialny pomysł sam wpadnie ci do głowy!

Kreatywność nie jest wrodzonym talentem, który samoistnie się przebudzi. Twórcze myślenie to ciężka praca, otwarty umysł, ciekawość i uważność.

Zacznij widzieć świat w innym wymiarze, a wymyślenie bajki dla dziecka, kreatywne rozwiązanie problemu w pracy, a nawet pomysł na życie

przyjdą z nieoczekiwaną łatwością.


MARKETING,

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Poznań 2020.

Marketing, fundamentalne dzieło Kotlera, którego najnowsze wydanie współtworzył Keller, od ponad czterdziestu lat jest biblią menadżerów, nieustannie wzbudzającą

emocje. Podstawą tego wydania jest najnowsza, zmieniona i uzupełniona czternasta edycja amerykańska z 2011 roku. Głównym celem zmian było stworzenie jak najbardziej

wszechstronnego i aktualnego podręcznika, uwzględniającego zmiany w otoczeniu marketingowym firm oraz wyzwania związane z kryzysem gospodarczym. Tak więc traktuje

on o zagadnieniach składających się na nowoczesne, przystosowane do realiów XXI wieku zarządzanie marketingowe, obejmujących:

budowanie strategii i planów marketingowych, docieranie do trafnych ustaleń badawczych i skuteczne mierzenie efektów działań; utrzymanie kontaktów z klientami;

budowanie silnych marek; kształtowanie ofert rynkowych; dostarczanie i komunikowanie wartości oraz tworzenie podstaw długofalowego wzrostu. Umiejętne łączenie teorii

z praktyką oraz mnóstwo najbardziej aktualnych przykładów z życia to dodatkowe atuty tego wydania.

 

PERSONAL BRANDING CZYLI JAK SKUTECZNIE ZBUDOWAĆ AUTENTYCZNĄ MARKĘ OSOBISTĄ,

Mateusz Grzesiak, Gliwice 2020.

Twój sukces w każdej sferze życia zależy od tego, jak postrzegają Cię ludzie, wśród których funkcjonujesz. Każdy ma zdanie na Twój temat, ale mało kto ma

zdanie prawdziwe albo takie, jakie chcesz, by miał. Zbuduj więc adekwatny personal brand - spójny z Tobą wizerunek, który pokaże właściwie dobranym

odbiorcom prawdziwego Ciebie. Skorzystaj z wiedzy zawartej nw tej książce - to gwarancja, że otrzymujesz synergię rzetelnej nauki z niepodważalną praktyką

popartą wynikami. Jeśli interesuje Cię zbudowanie własnego brandu, nie mogłeś trafić lepiej!


 

PUBLIC RELATIONS. WIZERUNEK. REPUTACJA. TOŻSAMOŚĆ.

Wojciech Budzyński, Warszawa 2018.

Celem książki jest przekazanie wiedzy, w tym wyników badań, na temat public relations i wizerunku firm. Książka ma formę praktycznego przewodnika działań PR

w zakresie współpracy z prasą oraz innymi mediami, komunikacji wewnętrznej i komunikacji kryzysowej, sponsoringu, lobbingu, wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego

oraz innych działań wpływających na kształtowanie pożądanego wizerunku.


 

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW. GLOBALIZACJA, NOWE TECHNOLOGIE, AKTUALNE TRENDY, OTOCZENIE SPOŁECZNO - KULTUROWE,

red. nauk. Małgorzata Bartosik - Purgat, Warszawa 2017.

Przedmiotem zainteresowania autorów jest konsument, jego decyzje i działania w warunkach rozwoju nowych technologii, szerokiego dostępu do internetu, kryzysów,

a także ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Analizie poddane zostały najnowsze tendencje w zachowaniach konsumentów pod wpływem  zmieniającego się

otoczenia oraz zachodzących w nich procesów. Monografia stanowi bogate źródło wiedzy dla studentów ekonomii, socjologii, marketingu oraz nauk o zarządzaniu.

Adresowana jest również do naukowców, badaczy i praktyków.

Znalezione obrazy dla zapytania: planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów

PLANOWANIE KARIERY A INTERAKTYWNA SIEĆ ZAWODÓW. SCENARIUSZE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH W PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH,

Krystyna Lelińska, Warszawa 2016.

Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do planowania kariery; zawiera narzędzia

diagnostyczne do pomiaru preferowanej aktywności oraz bazę zawodów najbardziej wskazanych dla ucznia. Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, która

może ułatwić doradcom zawodowym i młodzieży wskazanie obszaru, sektora, dziedziny i branży zawodów najbardziej adekwatnego do preferowanej aktywności.

W jej nazwie posłużono się pojęciem sieci, obrazującą złożoność świata zawodów oraz ich wzajemne związki.

Efektywne zarządzanie projektami

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI,

Robert K. Wysocki, Gliwice 2018.

Kompendium aktualnej wiedzy na temat zarządzania projektami, przeznaczone dla wykładowców i praktyków. Przedstawiono tu narzędzia i metody

stosowane przez skutecznych menadżerów projektów, usystematyzowane i pogrupowane w zgodzie z uznanymi standardami PMBOK. W tej

książce znajdziesz pięć różnych modeli PMLC:

liniowy, stopniowy, iteracyjny, adaptacyjny i ekstremalny. Przeanalizowano w niej zagadnienia związane z funkcjonowaniem infrastruktury

organizacyjnej, wspierającej zarządzanie projektami na poziomie organizacji, a także modele decyzyjne zarządzania portfelem projektów lub

programów w przedsiębiorstwie.


Praktyka zarządzania. Najsłynniejsza książka o zarządzaniu Peter F. D. MT Biznes Książki naukowe i popularnonaukowe Biznes ekonomia finanse Ekonomia

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA. NAJSŁYNNIEJSZA KSIĄŻKA O ZARZĄDZANIU,

Peter F. Drucker, Warszawa 2017.

Praktyka zarządzania to pierwsze spojrzenie na sztukę zarządzania oraz przedsiębiorstwo jako całość. To pierwszy opis zarządzania jako oddzielnej

funkcji i specyficznej pracy oraz roli menadżera jako przedmiotu odrębnej od innych odpowiedzialności. Pokazuje przedsiębiorstwo w trzech wymiarach.

Po pierwsze jako "biznes", po drugie jako "organizację", po trzecie jako "instytucję społeczną".

E - COMMERCE. STRATEGIA, ZARZĄDZANIE, FINANSE,

Justyna Skorupska, Warszawa 2017.

Książka jest pierwszą na rynku publikacją z zakresu e-commerce uwzględniającą polską specyfikę. Obejmuje zarówno aspekty strategiczne, jak i finansowe handlu

w Internecie oraz zawiera pełen proces: od strtegii e-biznesu aż po budowanie businnes case i zarządzanie kanałem e-commerce. Jest wzbogacona o studia

przypadków z polskiego rynku oraz o praktyczne narzędzia zarządcze. Została napisana z myślą o praktykach związanych z branżą handlu internetowego. Jest

również cennym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomii, zarządzania, marketingu i handlu elektronicznego.

TRENING KREATYWNOŚCI, PODRĘCZNIK DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW I TRENERÓW GRUPOWYCH,

Krzysztof J. Szmid, Gliwice 2013.

Autor tej pozycji nie tylko jasno tłumaczy, czym jest kreatywność i do czego przydaje się w życiu, lecz także proponuje konkretne ćwiczenia, pozwalające wszystkim chętnym

rozwijać różne obszary zdolności i umiejętności. Twórcze zachowania, wynikające z pomysłowości i skutkujące powstaniem wartościowych idei, relacji, produktów czy dzieł

artystycznych, stanowią ważne źródło satysfakcji oraz wymierną korzyść zarówno dla jednostki i jej otoczenia:

rodziny, zespołu czy firmy. W tej książce znajdziesz dokładny opis treningu kreatywności wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prowadzenia - spróbuj pójść za jej głosem,

a osiągniesz wspaniałe efekty.

Znalezione obrazy dla zapytania: arteterapia przestrzeń i miejsce

ARTETERAPIA. PRZESTRZEŃ I MIEJSCE,

Wiesław Karolak, Barbara Karolak, Warszawa 2020.

Książka ta zalecana jest wszystkim tym, którzy poszukują uporządkowanych definicji pojęć z obszaru sztuki publicznej i sztuki ulicy, a także wielu ważnych przykładów 

z tej przestrzeni oraz sylwetek ich twórców. Autorzy prezentują interesujące przykłady studenckich działań w tym obszarze. Mogą one stanowić dużą inspirację

do własnej twórczości w przestrzeni publicznej.


Arteterapia indywidualna. Część 4

ARTETERAPIA INDYWIDUALNA CZĘŚĆ 4,

red. Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Warszawa 2020.

"Arteterapia. Część 4" poświęcona jest arteterapii indywidualnej z uwzględnieniem jej praktycznych podstaw, procesu twórczego, zakładanych efektów oraz

dokumentacji. Monografia powstała na bazie praktyki arteterapeutycznej lekarzy, psychologów, artystów pracujących w placówkach medycznych i edukacyjnych,

prowadzących indywidualne sesje arteterapeutyczne.


PSYCHOLOGIA DYSLEKSJI,

Grażyna Krasowicz - Kupis, Warszawa 2013.

Psychologia dysleksji:

- przedstawia aktualny stan wiedzy i kontrowersje na temat zjawiska dysleksji

- wyjaśnia czym jest dysleksja i jak lokuje się ona na tle innych trudności w uczeniu się, takich jak dyskalkulia czy ADHD

- omawia - w świetle najnowszych badań - mózgowe mechanizmy powstawania dysleksji i jej możliwe konsekwencje w psychologicznym funkcjonowaniu

  osób w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej    

- ukazuje główne koncepcje przyczyn dyskeksji i przykłady konkretnych rozwiązań terapeutycznych

- pokazuje metodologiczny i kliniczny problem diagnozy zjawisk:

szacowania częstości występowania i klinicznych kryteriów oceny

- prezentuje - popartą własnymi badaniami autorki - koncepcję dysleksji jako zaburzenia komunikacji językowej.


Nowa psychologia dysleksji

 

NOWA PSYCHOLOGIA DYSLEKSJI,

Grażyna Krasowicz - Kupis, Warszawa 2019.

W Nowej psychologii dysleksji w porównaniu z jej pierwszą wersją czytelnik znajdzie:

- rozbudowaną tematykę ryzyka dysleksji, zwłaszcza z uwzględnieniem rodzinnego ryzyka, dotychczas rzadko w Polsce omawianego,

- część poświęcona mechanizmom czytania oraz prezentację modelu nabywania czytania i pisania w języku polskim,

- rozbudowaną część dotyczącą diagnozowania i interwencji, w niej zaś omówienie narzędzi diagnostycznych i procedur diagnozowania.