Publikacje bibliotekarzy

Gość


Nasze ośrodki


W tej zakładce publikowane będą do pobrania materiały edukacyjne dla studentów, opracowane przez nasze bibliotekarki. 

Pierszwa publikacja "Wiele słów"  to scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja dla studentów kierunku pedagogika.

Wiele słów - scenariusz

Warsztaty adresowane są do rodziców, opiekunów, wychowawców i dziadków, którzy na co dzień towarzyszą dzieciom w rozwijaniu ich zainteresowań czytelniczych. W scenariuszu przedstwiono kilka zabaw, które  uatrakcyjnią wspólne czytanie, np.: stworzenie kaligramu, wykonanie lapbooka, "zabawę słowem". 

Można go wykorzystać w dwojaki sposób: jako gotowy scenariusz do przeprowadzenia zajęć, jako inspirację do napisania własnego.

Zawiera wszystkie elemenety, które powinny zostać uwzględnione podczas kontruowania scenariusza.

Proponowany scenariusz jest jednym z zadań  realizowanych podczas kursu "Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece.