Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki


 Warunki  przyjęcia:

  • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
  •  złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terninie
 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl/
  • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
  • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
 

Termin składania dokumentów:

 

 

Punkt rekrutacyjny:

Gniezno, ulica Cieszkowskiego 17 (ZSP nr 2, pokój 208), 

tel.: 61 428 26 27  

kom.: 690 942 988

e-mail: podyplomowe@milenium.edu.pl