Przedsiębiorczość w działalności gospodarczej

Gość


Nasze ośrodki

Przedsiębiorczość w działalności gospodarczej


Kogo przygotowujemy?

Studenci tej specjalności poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego działania na rynku, w roli przedsiębiorców, czyli ludzi sprawnych intelektualnie, operatywnych i nastawionych na sukces.
Studia na tej specjalności pozwolą studentom zdobyć umiejętności i kwalifikacje pozwalające na profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem, jego pracownikami, zasobami rzeczowymi, niematerialnymi oraz finansami. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania, nauczą się odczytywać i analizować zmiany zachodzące w otoczeniu oraz efektywnie wykorzystywać pojawiające się szanse. Podczas studiów rozwiną swoje umiejętności przywódcze, opanują sztukę kierowania dużymi zespołami pracowników, kreatywnego działania, nauczą się jak być innowacyjnym na rynku, a także wyrobią w sobie nawyk dążenia do stałego rozwoju.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego funkcjonowania na rynku w charakterze przedsiębiorców działających na skalę krajową i międzynarodową. Wykażą się sprawnością m.in. w tworzeniu strategii działania przedsiębiorstwa, w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji, sporządzaniu biznes planów, prostych umów handlowych. Będą potrafili rozwiązywać złożone problemy organizacyjne, a także przygotowywać i wdrażać procedury zmierzające do podniesienia efektywności działania.

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Studenci zarządzania będą mieli możliwość udziału w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych szkoleniach (udokumentowanego certyfikatem), które pozwolą im poszerzyć lub pogłębić praktyczne umiejętności, przydatne w pracy zawodowej.

  

                                                                                                                                                                          

eRekrutacja

 

 

 <<zarządzanie