Zarządzanie wizerunkiem organizacji z projektowaniem reklamy

Gość


Nasze ośrodki


ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM ORGANIZACJI Z PROJEKTOWANIEM REKLAMY

Opis specjalności

Wybierając tę specjalność Student pozyska praktyczne umiejętności z zakresu promocji i reklamy, a także budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Nabędzie on również wiedzę związaną z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych.

Student tej specjalności pozna także teoretyczne i praktyczne zasady PR, badania opinii społecznej i rynku, oraz nabędzie umiejętności związane z sztuką autoprezentacji oraz wystąpieniami publicznymi.

Będzie także potrafił przy pomocy nowoczesnych technik zarządzania i promocji kształtować opinię publiczną oraz posługiwać się językiem reklamy. Pozna przy tym niezbędne elementy komunikacji organizacji z otoczeniem oraz komunikacji społecznej.

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Atutem studiów jest duża liczba ćwiczeń praktycznych, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie wizerunkiem organizacji z projektowaniem reklamy zdobędzie wiedzę z zakresu promocji, reklamy oraz komunikacji społecznej. Będzie także potrafił wykorzystywać różnorodne instrumenty PR.

Absolwent tej specjalności nabędzie również umiejętność samodzielnego tworzenia oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych związanych z kreowaniem wizerunku organizacji, a także umiejętności związane z nawiązywaniem relacji z innymi podmiotami, klientami, mediami czy partnerami biznesowymi.

Absolwent będzie ponadto przygotowany w zakresie tworzenia profesjonalnych tekstów informacyjnych oraz promocyjnych na temat swojej organizacji oraz będzie potrafił sprawnie negocjować i występować publicznie.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. zarządzania wizerunkiem organizacji i projektowania reklamy, kierownik, specjalista ds. marketingu i promocji, pracownik agencji reklamowej czy rzecznik w instytucjach publicznych.

eRekrutacja

<<zarządzanie