Resocjalizacja i socjoterapia

Gość


Nasze ośrodki


 

 

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego, a także zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. 

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne - podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, podstawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym, regulacje prawne wobec osób z niedostosowaniem społecznym, praca z rodziną dysfunkcyjną, diagnostyka psychopedagogiczna w resocjalizacji i socjoterapii, wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, systemy instytucji resocjalizacji i socjoterapii, tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, warsztat umiejętności społecznych, warsztat pracy z grupą;
 • dydaktyka specjalna - dydaktyka resocjalizacji, dydaktyka socjoterapii;
 • przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, technologia informacyjna w resocjalizacji i socjoterapii, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki - 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3 400 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 400 zł za całość

 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

 


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

<<specjalności nauczycielskie