Logopedia

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

LOGOPEDIA

  

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej zgodne z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Związku Logopedów, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok medyczny - elementy foniatrii, elementy audiologii, wybrane zagadnienia ortodoncji, elementy neurologii, elementy psychiatrii, anatomia i fizjologia układu nerowego;
 • blok pedagogiczno-psychologiczny - elementy psychologii rozwojowej, wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii, wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej ( 240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
 • blok lingwistyczny - lingwistyczne podstawy logopedii z elementami dialektologii, fonetyka - wybrane zagadnienia, kultura żywego słowa, emisja głosu;
 • blok metodyczny logopedii - wprowadzenie do logopedii, elementy sudrologopedii, diagnostyka i terapia w stanach jąkania, podstawy neurologopedii, podstawy oligofrenologopedii, diagnoza i terapia dyslalii, zaburzenia pisania i czytania - diagnostyka i terapia, terapia zaburzeń komunikacyjnych w autyzmie, diagnoza i terapia palatolalii, komunikacja alternatywna i wspomagająca, matodyka i warsztat pracy logopedy (150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
 • praktyki - 120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 4 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe ( sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 4 600 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 5. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

 


KONTAKT

 

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

   

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 4 600 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie