Informatyka z technologią informacyjną

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - podstawy informatyki, techniczne środki informatyki, sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową, usługi internetowe, podstawy systemów informacyjnych, edycja i przetwarzanie tekstu, elementy arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i język SQL, prezentacje multimedialne, podstawy programowania, wprowadzenie do grafiki komputerowej, zastosowanie informatyki, bezpieczeństwo systemów informatycznych;
 • dydaktyka przedmiotu: metodyka nauczania informatyki i technologii informatycznej (90h)
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sob 9:00 - 17:00 nd 9:00 - 15:00)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy
 • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 


KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie