Informatyka z technologią informacyjną

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - podstawy informatyki, techniczne środki informatyki, sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową, usługi internetowe, podstawy systemów informacyjnych, edycja i przetwarzanie tekstu, elementy arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i język SQL, prezentacje multimedialne, podstawy programowania, wprowadzenie do grafiki komputerowej, zastosowanie informatyki, bezpieczeństwo systemów informatycznych;
 • dydaktyka przedmiotu: metodyka nauczania informatyki i technologii informatycznej (90h)
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sob 9:00 - 17:00 nd 9:00 - 15:00)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy
 • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 


KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl


czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie