Edukacja dla bezpieczeństwa

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, podstawy zarządzania kryzysowego, system obronności i organizacji sił zbrojnych RP, zagrożenia czasu pokoju i wojny, podstawy ochrony ludności i obrony cywilnej, psychologia stresu i sytuacji kryzysowych, promieniowanie jądrowe i substancje toksyczne, prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem, ostrzeganie ludności o zagrożeniach oraz sposoby alarmowania, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" (90h);
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sob 9:00 - 17:00 nd 9:00 - 15:00)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy
 • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


 

 

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl


 

 

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie