Pedagogika lecznicza

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

PEDAGOGIKA LECZNICZA 

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok przedmiotów specjalnościowych - pedagogika specjalna, pedagogika lecznicza, opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia), charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży, rewalidacja indywidualna, terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności wychowawczych, współpraca z rodziną dzieci chorych, drama; 240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • metodyka: 150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • praktyki: 120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry 
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3600 zł*/4000 zł** za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł  na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

 


KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 
*dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3600*/4000 zł**

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie