Pedagogika sztuki - plastyka

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do nauczania plastyki we wszystkich typach szkół.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym -  historia sztuki, historia kultury, grafika i rzeźba, malarstwo i rysunek, psychologia sztuki;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka plastyki;
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry 
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 2 800 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Piła  lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

Gniezno

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80
Piła
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł Gniezno i Wągrowiec, 50 zł Piła na konto: Santander (dawniej BZ WBK, I/O w Gnieźnie), nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych - Gniezno

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak

Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208

tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl 

 

 

 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl


 

Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

 

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 2 800 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie


W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami słuchaczy istnieje możliwość równoległego studiowania dwóch pokrewnych specjalności (pedagogika sztuki - plastyka oraz pedagogika sztuki - wiedza o kulturze)
przy promocyjnej wysokości czesnego.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 61 428 26 27 lub 530 765 750