Opłaty na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki


Opłata wpisowego wynosi 200 zł:

  • kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • jest zaliczana w poczet czesnego,
  • opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,
  • jeżeli opłata 200 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np. z kuratorium, od samorządu, ze szkoły itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.

Szczegóły pod numerem tel.: 61 428 26 27 lub podyplomowe@milenium.edu.pl

Czesne

Specjalności nauczycielskie

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu         Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych  

Posiadam przygotowanie w zakresie pedagiki specjalnej *

Nie posiadam przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej **

                     
                         
 
Bibliotekoznastwo z informacją naukową   3500 zł                                     Pedagogika korekcyjna   4000 zł 
3600 zł
                 
Edukacja dla bezpieczeństwa   3500 zł     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika   4000 zł 3600 zł
                 
 Filozofia w szkole   3500 zł     Edukacja włączająca      
                 
Geografia w szkole   3500 zł     Logopedia   4600 zł 4600 zł
                 
Historia w szkole   3500 zł     Pedagogika lecznicza   4000 zł 3600 zł
                 
Informatyka z technologią informacyjną   3500 zł     Resocjalizacja i socjoterapia   4000 zł 3600 zł
                 
Język polski w szkole   4100 zł     Surdopedagogika   4000 zł 3600 zł
                 
Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   3000 zł     Tyflopedagogika   4000 zł  3600 zł
                 
Matematyka w szkole   3500 zł     Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu   4000 zł  3600 zł
                 
Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   3000 zł     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   4000 zł  3600 zł
                 
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      4100 zł     Pozostałe specjalności      
                 
 Pedagogika sztuki - plastyka            3500 zł     Neurologopedia (oferta dla logopedów)   4800 zł  
                 

 Pedagogika sztuki - muzyka

  3500 zł     Pedagogika zabawy z rytmiką   3000 zł  
                 
Przedsiębiorczość   3500 zł     Kreatywna edukacja dzieci    3000 zł  
                 
Technika w szkole   3500 zł     Infobroker - zarządzanie danymi (oferta dla bibliotekarzy)   3500 zł  
                 
Wiedza o społeczeństwie   3500 zł     Integracja sensoryczna   5900 zł  
                 
Wychowanie do życia w rodzinie   3500 zł     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną   3500 zł  
                 
Wychowanie fizyczne e dukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   3000 zł          *  
                 
Wychowanie fizyczne w szkole   3500 zł            
                 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia   3500 zł            
                 

*  Studia dla osób, które POSIADAJĄ kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a NIE POSIADAJĄ przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

* *  Studia dla osób, które POSIADAJĄ przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Specjalności menedżerskie

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac         2950 zł
           
Zarządzanie w administracji publicznej         2950 zł
           
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw         2950 zł
           
Menedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku - organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych         1900 zł
           
Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi          2900 zł
           
Zarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne         2900 zł
           
Marketing marki w Internecie         3900 zł


Czesne opłacane jest w dogodnych ratach, przez cały okres studiów.
Szczegółowe informacje
Kwestura
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 104)
tel. 61 425 75 70 wew. 26

 

Poniedziałek nieczynne   Piątek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-16.00   Sobota 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00   Niedziela -
Czwartek 8.00-16.00      
Justyna Robakowska
Specjalista ds. stypendiów i rozliczeń studenckich
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 35