Zarządzanie w administracji publicznej

Gość


Nasze ośrodki


ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Opis specjalności

Celem specjalności Zarządzanie w administracji publicznej jest przygotowanie kadry kierowniczej oraz specjalistów dla administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerów organizacji publicznych nienastawionych na działalność komercyjną i osiąganie zysku. W trakcie nauki studenci opanują wiedzę, a także umiejętności praktyczne m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, zarządzania finansami publicznymi, organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów.

W ramach specjalności dzięki profilowi praktycznemu studiów studenci poznają specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.

Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie konstytucyjnego systemu organów państwowych, zamówień publicznych i organizacji przetargów, a także podstawy prawoznawstwa. Zdobędą również umiejętności planowania i organizowania gospodarki budżetowej w administracji publicznej i zarządzania wizerunkiem organizacji. Będą także potrafić, promować miasta i regiony, przeprowadzać kontrole i audyty w instytucjach administracji publicznej oraz wartościować i oceniać pracę. Studiując niniejszą specjalność zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego.

Studenci od czwartego semestru studiów mają możliwość indywidualnie wybrać ścieżkę kształcenia decydując o wyborze przedmiotów z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie w administracji publicznej posiądzie umiejętność skutecznego zarządzania w administracji z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii. Będzie także potrafił zarządzać wizerunkiem organizacji, w której pracuje a także zarządzać promocją miast i regionów. Absolwenci opisywanej specjalności będą posiadali szczególne kompetencje z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych, strategii rozwoju jednostek terytorialnych, marketingu w organizacjach non-profit,  prawa samorządowego, kontroli i audytu w instytucjach administracji publicznej, prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji. Będą również potrafili wykorzystać wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, logiki prawniczej oraz współpracy transgranicznej i regionalnej.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: audytor finansowy i funkcjonalny w administracji, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, specjalista ds. administracji i rozwoju, asystent zarządu, kierownik biura czy polityk.

eRekrutacja
<<zarządzanie