Zarządzanie sprzedażą z projektowaniem reklamy

Gość


Nasze ośrodki

Zarządzanie sprzedażą z projektowaniem reklamy


Opis specjalności

Wybierając tę specjalność Student zdobędzie pogłębioną wiedzę pozwalającą na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących kompozycji marketingu-mix: promocji, reklamy i zarządzania sprzedażą, produktu i kształtowania marki, dystrybucji oraz ceny. Treści te zaprezentowane zostaną na tle zachowań rynkowych konsumentów a także w kontekście warunków prawnych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych.

Student tej specjalności będzie dysponował umiejętnościami pozwalającymi na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania reklamy usprawniających procesy sprzedażowe. Opanuje także sztukę prowadzenia negocjacji handlowych, skutecznej komunikacji międzyludzkiej, zarządzania relacjami z klientami, a także budowania ich lojalności.

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie sprzedażą z projektowaniem reklamy jest profesjonalnie przygotowany do zarządzania marketingiem i sprzedażą przedsiębiorstwa. W wyniku posiadania kompleksowej wiedzy potrafi on kształtować koncepcje rozwoju każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent tej specjalności potrafi także analizować zachowania konsumentów oraz interpretować motywy ich zachowania wykorzystując przy tym techniki perswazyjne w projektowaniu reklam. Posiada również umiejętności pozwalające na realizowanie efektywnych strategii promocji i reklamy dla różnych organizacji.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: doradca, opiekun klienta, sprzedawca osobisty, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. marketingu i handlu, telemarketer, copywriter, organizator usług sprzedaży internetowej, art designer, projektant poligrafii, dyrektor ds. marketingu, specjalista ds. PR.

 

  

                                                                                                                                                                          

eRekrutacja

 

 

 

 

 <<zarządzanie