Neurologopedia (oferta dla logopedów)

Gość


Nasze ośrodki


 

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

NEUROLOGOPEDIA

 

PLAN  NAUCZANIA  obejmuje m.in. następujące przedmioty:

Moduł I - organiczne uwarunkowania mowy.

Podstawy diagnostyki neurologicznej mowy dzieci, wpływ wad genetycznych na rozwój mowy, wczesna interwencja logopedyczna, neurolingwistyka, patofizjologia mózgu, neurosensomotoryczna integracja odruchów, wprowadzenie do integracji sensorycznej, metody pracy z dzieckiem z rozszczepami.

Moduł II - nabywania mowy a stany neuropatologiczne.

Terapia osób z zespołem wad genetycznych, metody komunikacji alternatywne i wspomagające, zaburzenia komunikacji w autyzmie i zespole aspergera, diagnoza i terapia osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia, podstawy psychiatrii, specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych dzieci i dorosłych, metodyka terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychoterapia i pomoc psychologiczna w leczeniu zaburzeń mowy dzieci i dorosłych, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dzieci z zaburzeniami mowy.

 Moduł III - mowa dorosłych w stanach neuropatologicznych.

 Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób OUN i neurodegeneracyjnych – afazja, diagnoza i terapia osób po laryngektomii oraz z dysfagią, rehabilitacja ruchowa osób z uszkodzeniami OUN, rehabilitacja osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim) i kwalifikacjami do pracy w charakterze logopedy.

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 4 800 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 2. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
 3. Potwierdzenie kwalifikacji do pracy w charakterze logopedy.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473.
 5. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.


 

KONTAKT

 

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

 

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

 

 

 


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

 

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

 

  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 4 800 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie