Neurologopedia (oferta dla logopedów)

Gość


Nasze ośrodki


 

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

NEUROLOGOPEDIA

 

PLAN  NAUCZANIA  obejmuje m.in. następujące przedmioty:

Moduł I - organiczne uwarunkowania mowy.

Podstawy diagnostyki neurologicznej mowy dzieci, wpływ wad genetycznych na rozwój mowy, wczesna interwencja logopedyczna, neurolingwistyka, patofizjologia mózgu, neurosensomotoryczna integracja odruchów, wprowadzenie do integracji sensorycznej, metody pracy z dzieckiem z rozszczepami.

Moduł II - nabywania mowy a stany neuropatologiczne.

Terapia osób z zespołem wad genetycznych, metody komunikacji alternatywne i wspomagające, zaburzenia komunikacji w autyzmie i zespole aspergera, diagnoza i terapia osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia, podstawy psychiatrii, specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych dzieci i dorosłych, metodyka terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychoterapia i pomoc psychologiczna w leczeniu zaburzeń mowy dzieci i dorosłych, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dzieci z zaburzeniami mowy.

 Moduł III - mowa dorosłych w stanach neuropatologicznych.

 Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób OUN i neurodegeneracyjnych – afazja, diagnoza i terapia osób po laryngektomii oraz z dysfagią, rehabilitacja ruchowa osób z uszkodzeniami OUN, rehabilitacja osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim) i kwalifikacjami do pracy w charakterze logopedy.

ABSOLWENCI studiów uzyskają uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 4 800 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
  2. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
  3. Potwierdzenie kwalifikacji do pracy w charakterze logopedy.
  4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  5. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.


 

KONTAKT

 

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl


  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 4 800 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie