Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają kwalifikacje do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przedmioty w zakresie merytorycznym - podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, podstawowe regulacje prawne, subdyscypliny pedagogiki specjalnej, diagnostyka psychopedagogiczna, sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, integracja dzieci z problemami rozwojowymi w grupie rówieśniczej; (240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
 • dydaktyka specjalna - metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  (150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
 • praktyki - 180 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);(120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3600 zł za całość dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 4000 zł za całość dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec;

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: czesne: 3600 zł*/4000 zł**

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie