Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok przedmiotów specjalnościowych - elementy psychologii rozwojowej, najczęściej występujące odchylenia w narządzie ruchu w wieku rozwojowym - etiologia, skutki i leczenie, teoria wychowania fizycznego i antropomotoryka, biomechanika, anatomia funkcjonalna, fizjologia wysiłku fizycznego, gimnastyka, pływanie z elementami ratownictwa, gry i zabawy ruchowe, taniec, metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rozwój fizyczny, sprawność i wydolność dzieci i młodzieży, sposoby diagnozowania stanu zdrowia, sprawność fizyczna i ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, wskazania i przeciwwskazania do kierowania na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, gry sportowe - piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna.
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe ( sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec;

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

Istnieje możliwość równoległego studiowania dwóch specjalności (gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej z promocją zdrowia oraz wychowania fizycznego z elementami tańca).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 530 765 750

 


                                               
rekrutacja           czesne 3500 zł za całość    

 

<<specjalności nauczycielskie