Geografia w szkole

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

GEOGRAFIA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym - geologia, prawne podstawy ochrony środowiska, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia regionalna z elementami geografii kultur;
 • dydaktyka przedmiotu - metodyka nauczania geografii (90h)
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota/niedziela)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy
 • czesne za studia - 3 500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Piła;

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 500 zł za całość

 

 

 <<specjalności nauczycielskie