Przygotowanie pedagogiczne

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim) nieposiadające przygotowania do pracy na stanowistku nauczyciela.

ABSOLWENCI nabędą kompetencje i uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela.

PLAN NAUCZANIA obejmuje następujące przedmioty:

 • przygotowanie merytoryczne 210 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • przygotowanie w zakresie dydaktycznym 210 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • praktyki - 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe ( sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończe  nia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł dla Gniezna, Kalisza i Wągrowca, 50 zł dla Piły na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 5. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie