Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Gość


Nasze ośrodki


 PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2009 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

PRZYGOTOANIE MERYTORYCZNE

Pedagogika specjalna: Podstawy psychologii Klinicznej i rozwoju dziecka, Diagnostyka psychopedagogiczna małego dziecka, Podstawy komunikacjialternatywnej i wspomagającej, Współczesne problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin oraz wspomaganie, Podstawy prawne kształcenia; 240 h  dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h  dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Dydaktyka specjalna: 120 h  dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h  dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Praktyki: 120 h  dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h  dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3600 zł*za całość dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 4000 zł** za całość dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 • miejsce - Piła

 

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Staszicówka ZSG, Piła, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Piła, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Piła, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3600 zł*/4000 zł**

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

 

<<specjalności nauczycielskie