Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Gość


Nasze ośrodki


 

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

zmiana przepisów - nabór po raz ostatni!*

  

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają formalne uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole w klasach I-III.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • metodyczne aspekty pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - edukacja językowa, polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, zajęcia techniczne i komputerowe, wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej, warsztat zabawy;
 • dydaktyka przedmiotu: metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • przedmioty uzupełniające - higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (piątek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3 400 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno lub Wągrowiec

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Fenix, ul. Wrzesińska 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 477 97 65, www.hotel-feniks.pl
 • Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Mieszka I 27, tel. 61 426 34 09, www.medyk.gniezno.pl
 • Dom Studencki UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, tel. 61 829 48 00
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 27 80

 

 

     

Uwaga, zmiana przepisów! Nabór po raz ostatni

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli w ramach studiów podyplomowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem* od października 2019 nie będzie można, tak jak wcześniej, uzyskać kwalifikacji do nauczania w przedszkolu i klasach I – III na rocznych studiach podyplomowych. Jedyną drogą do uzyskania tych kwalifikacji będą jednolite studia magisterskie (5-letnie).

Z tego powodu nabór na tą specjalność odbywa się po raz ostatni.

ZAPISZ SIĘ! (kliknij tu)


* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej  Polskiej, Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r. Poz. 1450

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

 

 

KONTAKT

Dziekanat Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

Maria Wysocka, Joanna Cieślak, Marta Wawrzyniak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

 


Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu

Beata Borowiec
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 400 zł za całość

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie