Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji

Gość


Nasze ośrodki

Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji


Kogo przygotowujemy?

Studia na tej specjalności przygotowują  do pracy w coraz prężniej rozwijającym się sektorze turystyczno-rekreacyjnym.

fotolia_6320110_l_400

Absolwenci  będą   posiadali umiejętności w zakresie opracowywania  i wdrażania  programów  promocji walorów turystycznych regionu oraz regionalnych produktów turystycznych. Zdobędą wiedzę na temat pozyskiwania na ten cel środków unijnych, poznają budowę produktu turystycznego, nabędą kompetencje  niezbędne do umiejętnego zarządzania m.in. kapitałem ludzkim oraz do kreowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego. W ten sposób osoby, dla których poznawanie własnego kraju i świata jest osobistym hobby, mogą z niego uczynić satysfakcjonujący zawód i fachowo przygotować się do podjęcia interesującej pracy.

Absolwenci  będą  mogli m.in.:  otworzyć własną działalność turystyczno-rekreacyjną, podjąć pracę w biurach podróży i agencjach turystycznych, biurach organizatorów konferencji i kongresów, firmach touroperatorskich, firmach przewozowych oraz w instytucjach samorządowych i administracji państwowej (w działach rozwoju i promocji ruchu turystycznego w regionie).


Umiejęjętności i kompetencje absolwenta:
Absolwenci opisywanej specjalności nabędą szczególne kompetencje z zakresu obsługi ruchu turystycznego, historii kultury, strategi marketingowych w turystyce i rekreacji, organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, czy animacji czasu wolnego.

 

Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Studenci Wydziału Zarządzania i Marketingu będą mieli możliwość udziału w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych szkoleniach (udokumentowanych certyfikatem), które pozwolą im poszerzyć lub pogłębić praktyczne umiejętności, przydatne w pracy zawodowej.
  

 

  

 <<zarządzanie