Determinanty i strategie rozwoju miast w Polsce

Gość


Nasze ośrodki

Determinanty i strategie rozwoju miast w Polsce 
  Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
zaprasza na
  nowe_logo_przezroczyste_gsw_milenium_400

Ogólnopolską Konferencję Naukową
Determinanty i strategie rozwoju miast w Polsce

Gniezno, 19 – 20 marca 2013 r.

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Gniezna, Jacek Kowalski

 

TEMATYKA KONFERENCJI
1. Perspektywy i ograniczenia partnerstwa prywatno-publicznego w rozwoju
     infrastruktury miast.

2. Programy UE a zrównoważony rozwój miast – szanse i zagrożenia.
3. Miejsce inwestycji infrastrukturalnych w strategii rozwoju miasta – drogi, oświata
     czy kultura?

4. Administracyjno-prawne bariery planowania rozwoju gospodarki przestrzennej.
5. Promocja oferty produktowo-usługowej miasta.
6. Zarządzanie wizerunkiem oraz promocja miast i regionów.
7. Międzynarodowa i międzyregionalna współpraca partnerska miast.
8. Położenie geograficzne jako determinanta strategicznego rozwoju miasta.

 

CELE KONFERENCJI
1. Wymiana doświadczeń i poglądów na temat uwarunkowań determinujących skuteczność zarządzania miastami,
     w szczególności średniej
wielkości w Polsce.
2. Popularyzacja koncepcji zarządzania strategicznego miastem poprzez zastosowanie metod i narzędzi stymulujących
     zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostki.
3. Prezentacja aktualnego dorobku naukowo-badawczego przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zajmują się
     problematyką
 gospodarki przestrzennej i rozwojem miast.
4. Prezentacja i dyskusja na temat tzw. Najlepszych Praktyk w zakresie budowania strategii rozwoju oraz zarządzania
     miastem
średniej wielkości.
5. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań i mechanizmów zarządzania miastem w warunkach gospodarki rynkowej.
6. Wypracowanie stanowiska środowiska naukowców oraz przedstawicieli  samorządów terytorialnych, w sprawie
     oczekiwanych rozwiązań
 systemowych, ułatwiających zarządzanie zasobami i potencjałem miast średniej wielkości.

 

PROGRAM KONFERENCJI
Dostępny jest TUTAJ lub można go pobrać w formacie PDF – POBIERZ.

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno

 

RADA PROGRAMOWA
1. prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – Przewodniczący
2. prof. nzw. dr hab. Zygmunt Waśkowski, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
3. prof. zw. dr hab. Romuald Zalewski, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
4. prof. nzw. dr hab. Arnold Bernaciak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
5. prof. nzw. dr hab. Jan Fazlagić, Uczelnia Vistula w Warszawie
6. prof. nzw. dr Piotr Odrakiewicz, Global Partnership Management Institute, Academy of Management/USA-HR
    Ambassador, Member UNPRME

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
1. dr Karolina Tyc-Szmil-Sekretarz
2. dr Agnieszka Szymankowska
3. dr Katarzyna Sempruch
4. dr Alicja Malewicz-Pełczyńska
5. dr Tomasz Kujaczyński

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15.02.2013 r. drogą elektroniczną na adres mikołaj.plachecki@milenium.edu.pl. Formularz interaktywny znajduje się TUTAJ.

Termin nadsyłania referatów
Teksty referatów, przygotowanych zgodnie z wymogami edytorskimi (ZOBACZ) prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres mikolaj.plachecki@milenium.edu.pl  do 15.02.2013 r.

Opłata konferencyjna
I. Koszt uczestnictwa w konferencji wraz z publikacją wynosi 550,00 PLN.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:
- udział w obradach konferencyjnych,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie w trakcie dwóch dni obrad,
- udział w wydarzeniach towarzyszących.

II. Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 490,00 PLN

III. Publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji wynosi 150,00 PLN

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz zwrotu kosztów przejazdu uczestników. Organizatorzy, na życzenie zainteresowanych, rekomendują wybrane hotele w Gnieźnie, w których uczestnicy uzyskają zniżki.

Wpłaty prosimy dokonywać 15.02.2013 r. na konto 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 z dopiskiem Strategie rozwoju miast oraz imię i nazwisko uczestnika.


Sekretariat konferencji
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno

tel. 61 425 75 70 wew. 21
e-mail: mikolaj.plachecki@milenium.edu.pl


Patronat medialny: